Projektowanie, zakładanie, obliczanie

i wyrównywanie osnów geodezyjnych

Projektowanie, zakładanie, obliczanie i wyrównywanie osnów geodezyjnych

Zakładając geodezyjną osnowę podstawową i szczegółową podejmujemy następujące etapy tego procesu:

 

  • opracowanie założeń projektowych na mapie topograficznej w oparciu o ustalone wcześniej parametry techniczne sieci i analizę zebranych materiałów,
  • wywiad terenowy i weryfikacja wcześniejszych założeń, przy jednoczesnym wybraniu sposobu utrwalenia punktów,
  • ostateczny projekt konstrukcji sieci, nawiązań, technologii jej założenia, lokalizacji oraz utrwalenie jej punktów, zawierający opis sieci i mapę z naniesionymi punktami oraz opisy topograficzne,
  • zrealizowanie założeń w terenie poprzez stabilizację punktów i oznaczenie znaków geodezyjnych,
  • pomiar elementów geometrycznych sieci,
  • opracowanie wyników pomiaru: wyrównanie sieci i obliczenie współrzędnych jej punktów, ocena dokładności po wyrównaniu,
  • skompletowanie dokumentacji technicznej z zakładania osnowy.

Kontakt z nami

ul. Zwycięstwa 8
lok. 308, 309 i 312
biuro +48 533 315 142
Jerzy Lewoc +48 605 744 601
Sławomir Kasprzyk +48 609 229 108

 

biuro@psgeo.pl

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do naszego biura, jeżeli nie masz czasu - zadzwoń lub napisz